Butai

I aukštas

 

II aukštas

2  aukštas 1 butas

2  aukštas 2 butas

2  aukštas 3 butas

2  aukštas 4 butas

III aukštas

3  aukštas 5 butas

3  aukštas 6 butas

3  aukštas 7 butas

3  aukštas 8 butas